SCP-3082 – Thế giới Trẻ em mất tích (Hoạt hình SCP)

0
20

SCP-3082 là một dị thường thuộc Lớp Euclid còn được gọi là Cõi mơ của Trẻ em mất tích.

SCP-3082 là một ngôi nhà trên cây dài 2m x 2m x 2m nằm ở miền trung Tây Hoa Kỳ được làm bằng ván gỗ anh đào. SCP 3082 cũng là một nhà gỗ phong 4m x 5m x 2,5m nằm trong một chiều không gian nhỏ. Hai phần của SCP3082 được nối với nhau bằng một cửa sập dài 1 m x 1,3 m. Đối tượng là con người từ 13 tuổi trở lên bị ngăn không cho vào bên trong SCP-3082.

THÍCH & ĐĂNG KÝ SCP Đã giải thích – Câu chuyện & Hoạt hình
Vui lòng cho chúng tôi biết trong phần bình luận về SCP nào mà bạn muốn chúng tôi sẽ đề cập trong phần tiếp theo!

Được tường thuật bởi
Nội dung liên quan đến Tổ chức SCP, bao gồm cả logo Tổ chức SCP, được cấp phép theo Creative Commons Sharealike 3.0 và tất cả các khái niệm đều bắt nguồn từ và các tác giả của nó.

SCP-3082 – Trẻ em bị mất tích của Neverland (SCP Animation) dựa trên “SCP-3082” của rioludoodle:

——
Đây là bản dịch chính thức được cấp phép của SCP Explained

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here