MÃ LƯƠNG VÀ CÂY BÚT THẦN | Truyện cổ tích Saga Clouds

0
24

#kebenghe #truyencotich #chuyencotich
Đã bao giờ bé tưởng tượng rằng những hình chúng ta vẽ ra có thể biến thành thật chưa. Cậu bé Mã Lương đã thực hiện được điều đó nhờ cây bút thần. Cậu không chỉ dùng cây bút thần giúp đỡ những người dân nghèo mà còn trừng trị đích đáng bọn quan tham và hôn quân.

All rights go to the sagaclouds team
Support:
Hope you have a good time with the stories.

Miễn trừ ►
Saga Clouds Fairy Tales Channel (“SCFTC”) và tất cả các video của SCFTC không “hướng tới trẻ em” theo hàm nghĩa của Mục 312.2 Chuẩn luật 16 C.F.R. Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Trực Tuyến Của Trẻ Em (Hoa Kỳ), không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.
SCFTC cũng như (các) chủ sở hữu, các đại lý, các đại diện và các nhân viên của SCFTC không thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 13 tuổi và kiên quyết từ chối cấp phép cho bất kỳ bên thứ ba nào đại diện cho SCFTC mà muốn thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi.
Hơn nữa, SCFTC từ chối mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc thu thập dữ liệu phát sinh từ các hoạt động và chính sách của YouTube cũng như các đại lý và công ty con của YouTube, hoặc bất kỳ bên thứ ba liên kết nào khác với YouTube
Disclaimer ►
Saga Clouds Fairy Tales and all of its videos are not “directed to children” within the meaning of Title 16 C.F.R. § 312.2 of CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (USA) are not intended for children under 13 years of age. Saga Clouds Fairy Tales and its owner(s), agents, representatives, and employees do not collect any information from children under 13 years of age and expressly deny permission to any third party seeking to collect information from children under 13 years of age on behalf of Saga Clouds Fairy Tales CHANNEL. Further, Saga Clouds Fairy Tales CHANNEL denies any and all liability or responsibility for the practices and policies of YouTube and its agents and subsidiaries, or any other affiliated third party, regarding data collection.

#sagacloud #sagaclouds #SagaCloudsFairyTales

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here