Hạn chế được nhiều nội dung xuyên tạc trên mạng về Đại hội Đảng XIII | VTC1

0
39

VTC1 | Thời điểm trước, trong và sau mỗi kỳ Đại hội Đảng là cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, phản động thường đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Tại kỳ đại hội lần này, chúng ta đã có nhiều biện pháp công nghệ nhằm tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

#vtc1 #vtcnow

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here