រៀនហាត់អត់ធន់ មេរៀនជីវិត សាងកម្លាំងចិត្ត កំណាព្យប់រំ ដោយ Bun Chanoskhen ប៊ុន ចាន់សុខេន

0
70

#BunChansokhen #ប៊ុនចាន់សុខេន
កុំភ្លេចចុចSubacribeនិងដាក់សញ្ញាកណ្តឹងដើម្បីស្តាប់រាល់ថ្ងៃ
ញាតិញោមដែលមានសទ្ធាអាចចូលរួមឧបត្ថម្ភតាមរយៈ
ABA 001 714 160
Phone Number 010882016
គេងមិនលក់
ជីវិតគឺបែបនេះឯង
កូនខុសហើយម៉ែ
មកផ្ទះយើងវិញណាកូន
ល្មមហត់ហើយកូន
ដៃគូជីវិត
ស៊ូៗណា៎កូន
ទុក្ខព្រោះស្រលាញ់
ផ្តើមជីវិតថ្មី
Facebook
Page
ពីខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាព Bun Chansokhen ប៊ុន ចាន់សុខេន

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here